تمام

تمام حال خوب من برای تو بود.

انکار بی‌فایده‌ست.

تمام تو در من حکومتی دارد، استعمارگر.


تمام خوبی تو برای تمام زخم های من مثل داروهای هیجان آور بود!


آره، تو واقعن چیزی‌ت بود،

نبودی خب. نبودی.- صدات‌و می‌شنوم که : الآن فحش دادی رسمن... :)

منبع اصلی مطلب : همان
برچسب ها : تمام
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : واقعن چته؟